Index 124

Kranjska kronika


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: drugo :
avtor: Pohlin, Marko
naslov: Kranjska kronika
opomba regesta : Prvi slovenski spis s področja posvetne zgodovine.
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1770
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 124. Pohlin, Marko: Kranjska kronika. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_124/VIEW/ [ datum dostopa ]