Index 127

Egregio Domino N. N. Liberi Oppidi Nemsko Zredische Judici et Domino Amico et Vicino mihi obsmo


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Središče ob Dravi
repozitorij: Središki arhiv
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pismo :
naslov: Egregio Domino N. N. Liberi Oppidi Nemsko Zredische Judici et Domino Amico et Vicino mihi obsmo
opomba regesta : V zasebnem pismu Changÿak posreduje za vdovo pokojnega krznarja Miklouusa, da naj ji Simon Klepach plača, kar je bil dolžan njenemu možu.
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Varaždin
čas nastanka: 1647
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 127. Changÿak, Nicolaus: Egregio Domino N. N. Liberi Oppidi Nemsko Zredische Judici et Domino Amico et Vicino mihi obsmo. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_127/VIEW/ [ datum dostopa ]