Index 128

Formula Juramenti purgationis


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Vuzenica
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: prisega :
naslov: Formula Juramenti purgationis
opomba regesta : Prisežnik prisega pri svojem Stvarniku, da ni odtujil ali skril denarja.
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1715
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 128. Jamnik, Štefan (nadžupnik 1714-1742): Formula Juramenti purgationis. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_128/VIEW/ [ datum dostopa ]