Index 148

Gorske bukve


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
repozitorij: Ljubljanski muzej
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pravna norma :
naslov: Gorske bukve
opomba regesta : Prepisal J. Kapsch – Reittenburgi (Čretež pri Šmarjeti na Dolenjskem) Prevod nima naslova. Rokopis se nahaja v ljubljanskem muzeju.
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 17. oktober 1683
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 148. Gorske bukve. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_148/VIEW/ [ datum dostopa ]