Index 147

Gornih Buqui od Krailoue Suetlosti Offen innu poterien general inu Privilegium.


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
repozitorij: Ljubljanski muzej
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pravna norma :
naslov: Gornih Buqui od Krailoue Suetlosti Offen innu poterien general inu Privilegium.
seznam bibliografskih enot:
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: ??
čas nastanka: 1582
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 147. Recelj, Andrej (župnik na Raki): Gornih Buqui od Krailoue Suetlosti Offen innu poterien general inu Privilegium.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_147/VIEW/ [ datum dostopa ]