Index 150

Perkornung auss der Teutschen in die Cranarische Sprach Vertollmatsch


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pravna norma :
naslov: Perkornung auss der Teutschen in die Cranarische Sprach Vertollmatsch
opomba regesta : Gre za fragment, ki seže le do 16. člena. Doslej še ni bil natisnjen.
zgodovina:
izvor:
čas nastanka zanesljivost: medium : okrog 1686
provenienca: Grad Bogenšperk nad Litijo: Wagenspergischer Perg und Zehend Register.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 150. Perkornung auss der Teutschen in die Cranarische Sprach Vertollmatsch. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_150/VIEW/ [ datum dostopa ]