Index 151

Gorhske Freyesti Ad Ceſsarje Ferdinando 2 : 3


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pravna norma :
naslov: Gorhske Freyesti Ad Ceſsarje Ferdinando 2 : 3
opomba regesta : Členi niso prevedeni v celotnem obsegu, ampak samo v povzetkih. Rokopis še ni bil natisnjen.
zgodovina:
izvor:
čas nastanka od: 1686 do: 1747 : med 1686 in 1747
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 151. Gorhske Freyesti Ad Ceſsarje Ferdinando 2 : 3. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_151/VIEW/ [ datum dostopa ]