Index 158

Osnanilu povelja od zessarskiga kraljeviga Gubernia v notrejnim Esterraihi, de se gosposkine semle s kmetishkim ne smejo premenati


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: razglas :
naslov: Osnanilu povelja od zessarskiga kraljeviga Gubernia v notrejnim Esterraihi, de se gosposkine semle s kmetishkim ne smejo premenati
seznam bibliografskih enot:
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 18. april 1787
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 158. Osnanilu povelja od zessarskiga kraljeviga Gubernia v notrejnim Esterraihi, de se gosposkine semle s kmetishkim ne smejo premenati. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_158/VIEW/ [ datum dostopa ]