Index 157

Currenda na usse podloshne tega Krasa


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: razglas :
naslov: Currenda na usse podloshne tega Krasa
seznam bibliografskih enot:
opomba regesta : Slekovec navaja, da je bil razglas izdan "u Kralovimu Mestu Gratz na 11ti dan tega Messza Septembra 1790".
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Gradec
čas nastanka: 11. september 1790
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 157. Currenda na usse podloshne tega Krasa. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_157/VIEW/ [ datum dostopa ]