Index 160

Postave inu visho, po kateri se posodilo od vsih stanov te deshele odraitati, noter vseti, v htomu skasane kase notri djati more, tudi strafinge zhes tejiste, kateri se ne prav notri ne dajo, ...


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: razglas :
naslov: Postave inu visho, po kateri se posodilo od vsih stanov te deshele odraitati, noter vseti, v htomu skasane kase notri djati more, tudi strafinge zhes tejiste, kateri se ne prav notri ne dajo, ...
opomba regesta : Slekovec navaja samo naslov, datum in kraj razglasa (Dunaj) ter izdajatelja: cesar Franc II
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 2. september 1798
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 160. Postave inu visho, po kateri se posodilo od vsih stanov te deshele odraitati, noter vseti, v htomu skasane kase notri djati more, tudi strafinge zhes tejiste, kateri se ne prav notri ne dajo, .... URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_160/VIEW/ [ datum dostopa ]