Index 161

Cesarski razglas


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: razglas :
naslov: Cesarski razglas
seznam bibliografskih enot:
opomba regesta : Slekovec navaja samo datum, prepis dela stavka ter izdajatelja razglasa: cesar Franc II
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 28. marec 1803
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 161. Cesarski razglas. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_161/VIEW/ [ datum dostopa ]