Ms 003

O veroizpovedi ali katehistične pridige z razlago apostolske vere. Tretja pridiga. Tretja nedelja po binkoštih

Tretja od desetih ohranjenih Rogerijevih katehetičnih pridig. Besedilo je popolnoma izgotovljen čistopis; katehetična pridiga za tretjo nedeljo po binkoštih. Da ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
identifikacijska številka Nuk : Ms 1120/3
vsebina rokopisa:
povzetek: Tretja od desetih ohranjenih Rogerijevih katehetičnih pridig. Besedilo je popolnoma izgotovljen čistopis; katehetična pridiga za tretjo nedeljo po binkoštih. Datirana je v Ljubljani 1716.
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pridiga, redovništvo: kapucini (OFM Cap) :
avtor slov. : Rogerij Ljubljanski
avtor lat. : Rogerius Labacensis
naslov izvirni lat. : Symbolialis Siue: Concionum Catechisticarum Symbolum Apostolicum explicantium. Concio Tertia. Dominica Tertia post Pentecosten.
naslov uredniški slov. : O veroizpovedi ali katehistične pridige z razlago apostolske vere. Tretja pridiga. Tretja nedelja po binkoštih
incipit slov. : Pametnu inu saſtopnu, modru inu spodobnu sa reſnizo pel inu guoril je uni Pöeta, rekozh: Semper Prudentes, Doctos ...
eksplicit: pazh pa ſturilla jé Matia letu Nam k enimu Exemplu, de bi my ueden molili te Stuke S: Verre. Sa tu, o kristiani! pofliſsaite se dershati letú, inu skusi tu perſhli boſte h'temu Iſvelizhainu. Amen.
fizični opis:
opis objekta oblika: snopič :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

Svetlejši papir, odtis sita v osmih kolonah dobro viden.

obseg:
opomba: 3 fol. (en binij in en všit list)
dimenzije list enota: mm :
višina: 198
širina: 157
opis rok roke: 1 :
opomba o roki pisar: Rogerij :

Napisala ena roka. Verjetno Rogerijev avtograf.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Labaci
čas nastanka: 1716
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2008-06-12Matija Ogrin: Celoten opis
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 003. Rogerij Ljubljanski: O veroizpovedi ali katehistične pridige z razlago apostolske vere. Tretja pridiga. Tretja nedelja po binkoštih. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_003/VIEW/ [ datum dostopa ]