Bibl 060

Retorska proza na Slovenskem na začetku 18. stoletja


analitična raven:
avtor: Ogrin, Matija
naslov: Retorska proza na Slovenskem na začetku 18. stoletja
monografska raven:
naslov: Stolnica sv. Nikolaja v Ljubljani. 1707
urednik: Metod Benedik
impresum:
mesto publikacije: Ljubljana
mesto publikacije: Celje
datum: 2008
obseg enote enota: pp : 124-147

Omenjeni rokopisi: