Ms 016

Slovenska fevdna prisega 1637

Besedilo prisege iz leta 1637 v prepisu iz srede 19. stoletja. V isti arh. enoti je še en prepis z nemškimi komentarji in prepis neke prisege, naslovljene Croat ...

identifikator rokopisa:
država: Avstrija
naselje: Celovec / Klagenfurt
identifikacijska številka KLA : GV HS 9/5
vsebina rokopisa:
povzetek: Besedilo prisege iz leta 1637 v prepisu iz srede 19. stoletja. V isti arh. enoti je še en prepis z nemškimi komentarji in prepis neke prisege, naslovljene Croatice, vendar je njeno besedilo slovensko.
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: prisega, socialni izvor: uradovalni :
naslov izvirni nem. : Windische Lehens Pflicht 1637
naslov uredniški slov. : Slovenska fevdna prisega 1637
incipit slov. : Vi boste oblubili Inu Persegli timu naij Suetlostimu, naymozhneschimu, inu naymogozhnimu Rimskimu Zeseriu ...
eksplicit: tako meni Buh pomosi, Sueta diva Maria Mate bosja y vuse Suetzi.
fizični opis:
opis objekta oblika: samostojni list :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

Papir bledo modrikaste barve; odtis sita je viden v osmih kolonah, vodno znamenje je odtisnjeno, a ni razločno.

obseg:
dimenzije list enota: mm :
višina: 370
širina: 220
opis rok roke: 1 :
opomba o roki:

Napisala ena roka.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Koroška
čas nastanka ne po: 1860 ne pred: 1840 : Sreda 19. stol.
provenienca: Iz arhiva Koroškega zgodovinskega društva (Geschichtsverein Kärntens).
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2009-10-07Matija Ogrin: Celoten opis
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 016. Slovenska fevdna prisega 1637. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_016/VIEW/ [ datum dostopa ]