Ms 017

Življenje, regirenga inu smrt Antikrista

Premišljevanja o Antikristu. Besedilo je razdeljeno v 50 daljših poglavij, datirano 1790. Iz starejšega rokopisa o Antikristu Matije Žegarja prepisal neki koroš ...

identifikator rokopisa:
država: Avstrija
naselje: Celovec / Klagenfurt
identifikacijska številka KLA : GV-HS 12/14
vsebina rokopisa:
povzetek: Premišljevanja o Antikristu. Besedilo je razdeljeno v 50 daljših poglavij, datirano 1790. Iz starejšega rokopisa o Antikristu Matije Žegarja prepisal neki koroški učitelj.
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: prerokovanje, kmečki pisci: bukovniki :
naslov izvirni slov. : Shiulenje, regie renga inu smert Antikrista Resnizhna poſhribenga teh pridijozheh Rehzi tega sueta H Prouemo ſo poshribane, inu ſtorjene skus P. E. Donisiusa od Linzinburga Kapuzinarje te Rainesch prauinz Predigarje v tem Letu 1682 v tem v tem Letu 1769 pak so po ſlabi Modruſti Na ſlouenski Jesik Prebarnene potem vezhem dau vzetu Jnu Preuerſhena skus Mathia Shegarja sa volo nigoneh snanzau. ~ Drugazh so v tem Letu 1790 prepisane inu pobulshane gratale skusi enega deſheuſkega vſhuli vzhenika Na Koroſhkem sa volo negoueh snanzau.
naslov uredniški slov. : Življenje, regirenga inu smrt Antikrista
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

Na foliju iii je vodni znak:

vodni znak: inicialki W. T. velikosti 3 x 7 cm
; na fol. 96 in na zadnjem praznem listu vodni znak:
vodni znak: krona, pod njo poštni rog, velikost cca. 5 x 10 cm
; na fol. 97 vodni znak:
vodni znak: I Honig & Zoon, velikost cca. 6 x 7 cm

obseg:
dimenzije list enota: mm :
višina: 330
širina: 210
globina: 18
foliacija: Rkp. je bil foliiran po restavraciji: trije neoštevilčeni prazni foliji, nato 105 fol.
opis rok roke: 1 :
opomba o roki:

Napisala ena roka.

opis vezave:
vezava:

Platnici sta prvotni, iz bukovega lesa debeline cca 1 cm, 34,5 cm x 20,5 cm, celotna debelina knjige 3,8 cm; vezava je nova: hrbet iz temnorjavega usnja in dva zapirača so rekonstruirani.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Koroška
čas nastanka: 1790
provenienca: Na fol. 1v levo zgoraj vpis: Anton mavz 1830. Pridobljeno iz fare Sv. Ruprecht pri Velikovcu (nižje na fol 1v moderni zapis s svinčnikom: Eigenthum des Pfarrer Valentin Brumßtätter st. Ruprecht b. Völkermarkt), nato v arhivu Koroškega zgodovinskega društva (Geschichtsverein Kärntens).
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-10Matija Ogrin: Dodane podrobnosti fizičnega opisa
  • 2009-10-07Matija Ogrin: Osnutek opisa
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 017. Življenje, regirenga inu smrt Antikrista. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_017/VIEW/ [ datum dostopa ]