Ms 020

Pridige

Rokopis vsebuje pridige kapucinskega patra Ferdinanda Ljubljanskega (roj. cca. 1684, u. 19. marca 1744), sodobnika Romualda Štandreškega. Vseh pridig je 58, od ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Škofja Loka
vsebina rokopisa:
povzetek:

Rokopis vsebuje pridige kapucinskega patra Ferdinanda Ljubljanskega (roj. cca. 1684, u. 19. marca 1744), sodobnika Romualda Štandreškega. Vseh pridig je 58, od teh je 35 pridig na nedelje med letom, 16 postnih pridig in 7 prazničnih. Napisane in povedane so bile v letih od 1716 (Sveti križ na Vipavskem) do okr. 1742 še v več krajih osrednje Slovenije: v Škofji Loki, Kranju, Cerkljah, Ljubljani, Brezovici pri Lj. in Trstu. Vpisi druge, poznejše roke izpričujejo tudi sekundarno rabo – ponovitev nekaterih pridig še do okr. 1770.

V zvezi tematiko Škofjeloškega pasijona nudi rkp Ferdinandovih pridig dva pomembna podatka. S paleografskega gledišča je evidentno, da je njegova roka identična s tisto, ki je napisala folij 2r v Škofjeloškem pasijonu. Torej je po vsem videzu p. Ferdinand Ljubljanski avtor folija 2r, ki povzroča v raziskavah Pasijona več neznank. Drug pomemben podatek: v Concio Quadragesimalis 7, torej v Sedmo postno pridigo, je vlepljen pridižni vstavek, manjši list, ki je na strani verso prazen, le ob robu ima napis: „Christus gehet dem Garten zu, Vide 4te Vorſtl.“ Očitno gre za kos papirja iz delavnice voditelja pasijonske procesije. Ta dokument, podoben kateremu od pasijonskih seznamov, izpričuje, da je imel p. Ferdinand neko pasijonsko besedilo, ki je vsebovalo 4. prizor (Vorstellung): Kristus gre proti vrtu na Oljski gori. Druge sporočene verzije pasijona takšne četrte podobe ne poznajo.

razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pridižna zbirka, redovništvo: kapucini (OFM Cap) :
avtor slov. : Ferdinand Ljubljanski
avtor lat. : Ferdinandus Labacensis
naslov uredniški slov. : Pridige
incipit slov. : Malopridneh inu Poredneh Ludy nekole na Suetto ni mankalo od Sazetka tega Suetta.
eksplicit slov. : Suezlae uam tude ta uezhna Luzh na uſe uezhnae Zaſsae Amen
seznam bibliografskih enot:
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

Svetlejši papir, severnoitalijanske izdelave, odtis sita dobro viden; vodna znamenja niso opazna zaradi goste in drobne pisave.

obseg:
opomba: 248 fol.
dimenzije list enota: mm :
višina: 214
širina: 156
globina: 40 (s platnicami), debelina knjižnega bloka 33 mm
kolacija leg:
opis rok roke: 1 :

Ves kodeks je napisala ena sama roka v zelo drobni, težje berljivi kurzivi; estetska in lepopisna je samo v naslovih in nekaterih rubrikah.

opis vezave:

Rkp je vezan v temnorjavo krašeno usnje, vezava je značilno kapucinska: na čelni platnici je emblem, ki prikazuje Mati božjo z dvema franč. svetnikoma, verjetno s sv. Frančiškom Asiškim in sv. Antonom Padovanskim, levi svetnik drži v naročju dete Jezusa, med njima je žival, podobna psu (morda umbrijski volk?).

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Sveti Križ
kraj nastanka: Škofja Loka
kraj nastanka: Ljubljana
kraj nastanka: Kranj
kraj nastanka: Brezovica
kraj nastanka: Trst
čas nastanka od: 1716 do: 1743 : 1716–1743
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Neposredno iz rokopisa
  • 2011-08-19Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2008-10-10Matija Ogrin: Prvi fragmentarni opis.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 020. Ferdinand Ljubljanski: Pridige. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_020/VIEW/ [ datum dostopa ]