Ms 030

Bukve tiga prerokuvajna

Rkp. z besedilom t.i. Šembiljinih bukev, morda s konca 18., najverjetneje z začetka 19. stol. Prvi list manjka, naslov je rekonstruiran po zapisu na samem koncu ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
identifikacijska številka Nuk : Ms 1181
vsebina rokopisa:
povzetek:

Rkp. z besedilom t.i. Šembiljinih bukev, morda s konca 18., najverjetneje z začetka 19. stol. Prvi list manjka, naslov je rekonstruiran po zapisu na samem koncu rkp: Konez Buku tiga Prerokuvajna.

Gre za eno od novoveških besedil iz t.i. apokrifne tradicije v nepravem pomenu besede: prerokovanja, napovedi in videnja prihodnjih dogodkov, oprta na svetopisemsko pripoved o kralju Salomonu in modri kraljici iz Sabe, imenovani Šimbilija (v rkp. različno: večinoma Shimbiljia, na str. 21 Shibÿla).

Proti nastanku v 18. stoletju govori zlasti popolnoma dosleden in urejen pravopis, ki spada v razsvetljensko dobo; tudi paleografska znamenja kažejo na začetek 19. stol.. Pač pa nekatere (pravo)pisne variante pri pisanju imen, zlasti npr. Shibÿla, kažejo na to, da je besedilo prepis starejših virov iz 18. stol. Dogodki, ki so napovedani proti koncu spisa, naj bi se pričeli leta 1756 in trajali do 1898. Verjetno gre torej za besedilo z začetka 19 stol., ki je prepis predloge, ki je izvirala iz 1. pol. 18. stoletja.

razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: prerokovanje, socialni izvor: ekleziastični :
naslov uredniški slov. : Bukve tiga prerokuvajna
incipit slov. : na to misli Krajl ſam per ſebi de letu ſe ne ſpodobi in naſhika de bi tolku on dal le sa 6 buku koker popred za vſih devet.
eksplicit: 10. podloshni breſs pokorſhine 11. Firſhti breſs mozhÿ, 12. in Folk breſs brumnosti bode
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

Papir je verjetno še ročne izdelave, vendar z debelejšimi progami v odtisu sita, verjetno z začetka 19. stol. Vodnih znamenj ni.

obseg:
opomba: Prvi list manjka; na njegovi hrbtni strani se je začelo besedilo in paginacija (1), ki se zdaj nadaljuje na str. 2 (incipit).
dimenzije list enota: mm :
višina: 210
širina: 170
foliacija: Rkp. je bil paginiran ob nastanku od 1 do 46
kolacija leg:
formula: 8(-1) + 8 + 6 + 2
opis rok roke: 1 :

Napisala ena roka.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Osrednja Slovenija
čas nastanka ne po: 1840 ne pred: 1800 : začetek 19. stol.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-04-06Matija Ogrin: ...
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 030. Bukve tiga prerokuvajna. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_030/VIEW/ [ datum dostopa ]