Ms 033_01

Formula Carniolica Juramenti pro Constituendis Testibus. Enu strashnu naprei dershaine, kateru se tem ludem, inu Prizham, katerj imajo to Perſsego Sturiti, Naprej derschi


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: prisega, ekleziastični: škofijski kleriki :
naslov izvirni slov. : Formula Carniolica Juramenti pro Constituendis Testibus. Enu strashnu naprei dershaine, kateru se tem ludem, inu Prizham, katerj imajo to Perſsego Sturiti, Naprej derschi
naslov uredniški slov. : Enu strašnu naprej držanje, kateru se tem ludem inu pričam, kateri imajo to prsego sturiti, naprej drži.
incipit slov. : Vsaktieri Boga Bojezhi Zhlouek, inu Kershenik, kateri ima na Sojo vest to Persego ſtritti, tisti ima na soje deſsni Rake trj Perste gori vsdignit ...
eksplicit slov. : ... knobenimo fortelnu Nezh ne sa Mouzhi, leta dobru sturi, inu hpravize pomaga inu skusi tisto Prizho bode uſega mogozhni, Buch zheishen inu Hualen.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-07-11Matija Ogrin: Prvi opis.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 033_01. Formula Carniolica Juramenti pro Constituendis Testibus. Enu strashnu naprei dershaine, kateru se tem ludem, inu Prizham, katerj imajo to Perſsego Sturiti, Naprej derschi . URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_033_01/VIEW/ [ datum dostopa ]