Ms 033

Filozofija. Osnove dialektike ali kratek uvod v logiko

Slovensko navodilo prisežnikom, ki bodo na procesu nastopili kot priče, in besedilo prisege, oboje pripisano med razno dodatno gradivo ob koncu daljše latinske ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
identifikacijska številka NSAL : NŠAL 102, 37, fasc. 16
vsebina rokopisa:
povzetek: Slovensko navodilo prisežnikom, ki bodo na procesu nastopili kot priče, in besedilo prisege, oboje pripisano med razno dodatno gradivo ob koncu daljše latinske filozofske razprave. 2. pol. 18. stol.
razčlenjena rokopisna enota:
avtor slov. : Kalin, Janez Krstnik
naslov izvirni lat. : Philosophia Conſcripta à me Joanne Baptiſta Callin sub reverendo Patre Profeſsore, ac emerito Philosophiæ Doctore, Jonatio Ritzl Anno Domini M.D. CC. L. & LI.
naslov uredniški slov. : Filozofija. Osnove dialektike ali kratek uvod v logiko
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

Debelejši papir z neenakomernim odtisom sita, razmik žic variira, okr. cca. 24 mm. Na foliju 150 je v pregibu vidna polovica vodnega znamenja:

vodni znak: tri cvetlice, podobne tulipanom, širina 40 mm
višine znamenja ni moč določiti.

obseg:
opomba: Pouk prisežnikom in besedilo prisege obsegata nepolne štiri liste besedila.
dimenzije list enota: mm :
višina: 198
širina: 162
foliacija: Rkp foliiran v arhivu 1–271.
opis rok roke: 1 :
opomba o roki:

Napisala ena roka, verjetno Janeza Kr. Kalina.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Vodice
čas nastanka ne po: 1800 ne pred: 1751 : Druga pol. 18. stol.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-07-11Matija Ogrin: Prvi opis.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 033. Kalin, Janez Krstnik: Filozofija. Osnove dialektike ali kratek uvod v logiko. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_033/VIEW/ [ datum dostopa ]