Ms 040_03

Vsakdanie Spomishlane vernih karshanskich Dushiz, stuprau Andoctliuich Ludi.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza, ekleziastični: škofijski kleriki :
naslov izvirni slov. : Vsakdanie Spomishlane vernih karshanskich Dushiz, stuprau Andoctliuich Ludi.
incipit slov. : O Dusha od Boga zhloueku stuariena, s Boshio podobo snamenuana, vtem Sacramenti Suetiga karsta ozhishena
eksplicit slov. : Per tem bosh tudi vidila, vse Suetnike, vse Chore teh Angelzou, Patriarchou, Prerokou,
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis je narejen neposredno po rokopisu na podlagi večkratnih ogledov.
  • 2010-11-19Monika Deželak Trojar: Redakcija, dopolnitve zapisa.
  • 2008-12-04Monika Deželak Trojar: Zadnji ogled in situ, podroben opis rokopisa.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 040_03. Vsakdanie Spomishlane vernih karshanskich Dushiz, stuprau Andoctliuich Ludi.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_040_03/VIEW/ [ datum dostopa ]