Ms 040_04

Vselai, inu Nikoli, to ie Vezhnost.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza, ekleziastični: škofijski kleriki :
avtor slov. : Adam Skalar
naslov slov. : Vselai, inu Nikoli, to ie Vezhnost.
incipit slov. : Poberite se od mene ui ferdamani uta vezhni ogen kateri ie perpraulen hudizho, inu niegouim Angelom.
eksplicit slov. : tudi soio sueto gnado de skusi to naidesh to isuelizhanie, to srezhno vezhnost. Amen. Konz.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis je narejen neposredno po rokopisu na podlagi večkratnih ogledov.
  • 2010-11-19Monika Deželak Trojar: Redakcija, dopolnitve zapisa.
  • 2008-12-04Monika Deželak Trojar: Zadnji ogled in situ, podroben opis rokopisa.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 040_04. Vselai, inu Nikoli, to ie Vezhnost.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_040_04/VIEW/ [ datum dostopa ]