Ms 041_01

Priročnik za zborovodjo in organista pri cerkvenih obredih


del rokopisa id: nrss:nrss_ms_041_01 :
nadomestni identifikator:
identifikacijska številka: nrss_ms_041_01
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: obredno besedilo, socialni izvor: ekleziastični :
locus od: 001 do: 071 : str. 1–71
naslov izvirni nem. : Handbuch zum Gebrauche des Cantors et Organisten bey Kirchen-Ceremonien
naslov uredniški slov. : Priročnik za zborovodjo in organista pri cerkvenih obredih
incipit lat. : Officium defunctorum ...
eksplicit lat. : Ite missa est: Deogratias Alleluja Alleluja.
opomba regesta : Latinski obredni spevi, nekateri z napevi.
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1830
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 041_01. Priročnik za zborovodjo in organista pri cerkvenih obredih. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_041_01/VIEW/ [ datum dostopa ]