Ms 041

Latinski obredni spevi, nekateri z napevi

Knjiga latinskih obrednih spevov, v kateri sta dva privezka: 1. Hoislov zapis 13 slovenskih nabožnih pesmi, med njimi 4 njegove iz let 1850–1856. 2. Officium de ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Maribor
identifikacijska številka UKM : Ms 1
vsebina rokopisa:
povzetek: Knjiga latinskih obrednih spevov, v kateri sta dva privezka: 1. Hoislov zapis 13 slovenskih nabožnih pesmi, med njimi 4 njegove iz let 1850–1856. 2. Officium defunctorum. Compendium ritualis. Clagenfurti 1830.
razčlenjena rokopisna enota:
naslov izvirni nem. : Handbuch zum Gebrauche des Cantors et Organisten bey Kirchen-Ceremonien
naslov uredniški slov. : Latinski obredni spevi, nekateri z napevi
incipit lat. : Officium defunctorum ...
eksplicit lat. : V. Requiem aeterneam dona eis Domine. R. Et lux perpetua luceat eis. V. Requieſcant in pace. R. Amen.
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir, trde platnice
obseg:
opomba:

71 fol. + 25 fol. + 22 fol. Skupno 118 folijev. Strani so paginirane od 1 do 139 (prvi del), drugi del nima paginacije (Hoislove pesmi). Tretji del je paginiran od 127 do 169. Vsi trije deli so zvezani v knjigo trdih platnic. Dobro ohranjeno, besedilo integralno.

Prvi in drugi del sta rokopisa: fol. 1–96; tretji del je natisnjen str.96–118.

dimenzije list enota: mm :
višina: 173
širina: 110
opis rok roke: 1 :
opomba o roki: Oba rokopisa je napisala ista roka.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2009-06-04Maja Savorgnani: Prvi zapis o rokopisu.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 041. Hoisel, Mihael: Latinski obredni spevi, nekateri z napevi. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_041/VIEW/ [ datum dostopa ]