Ms 043

Modrinjakove pesmi

Matej Slekovec je prepisal 10 Modrinjakovih posvetnih pesmi in eno basen ter jih redigiral v gajico. Pesmi Elegija, Vinska bratva Deklici, Prošnja izkazujejo do ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Maribor
identifikacijska številka UKM : Ms 7/2
vsebina rokopisa:
povzetek: Matej Slekovec je prepisal 10 Modrinjakovih posvetnih pesmi in eno basen ter jih redigiral v gajico. Pesmi Elegija, Vinska bratva Deklici, Prošnja izkazujejo določene jezikovne razlike napram prepisom v mapi UKM Ms 7/1, vendar lahko ugotovimo, da je Slekovec vnašal popravke v prvi zvezek pesmi (puna - polne, potlam - potle, nikaj - nič), verjetno pa tudi v drugega; druga pesem ima pripisano letnico cecinit anno 1812; tretjo pesem z akrostihom je posvetil Francu Cvetku ob njegovi posvetitvi 18. sept. 1813;
 • 1. Elegija
 • 2. Golob
 • 3. Amico Zvetko
 • 4. Vinska bratva
 • 5. Deklici
 • 6. Prošnja
 • 7. Punica zeta toži
 • 8. Gospodski stališ spoznan od kmeta
 • 9. Tobak
 • 10. Od pet pijanih bab
 • 11. Fabula
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem, ekleziastični: škofijski kleriki :
avtor slov. : Modrinjak, Štefan
naslov uredniški slov. : Modrinjakove pesmi
incipit slov. : Sme se srdce mi odkriti / Proti tebi ljuba ma, / Sme moj jezik govoriti, / Kaj srdce v počutkih 'ma?
eksplicit slov. : O Muza, pomiluj, potuži, pokláguj! / Kak sreča v nesrečo prehiti se z vagoj: / Prevzétnjak ki hvalo svô kumaj podehnol / Žalóstno se plače, ker vrat si je spehnol.
fizični opis:
opis objekta oblika: snopič :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir
obseg:
opomba: 6 razrezanih folijev, manjka polovica zadnjega folija
dimenzije list enota: mm :
višina: 208
širina: 85
opis rok roke: 1 :
opomba o roki:

Roka je ista kot v Ms 7/1.

zgodovina:
izvor:
provenienca: Pesmi kasneje prepisal Slekovec.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
 • 2018-11-16Nina Ditmajer: Dodala opis vsebine
 • 2009-06-04Maja Savorgnani: Prvi opis rokopisa
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 043. Modrinjak, Štefan: Modrinjakove pesmi. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_043/VIEW/ [ datum dostopa ]