Ms 042

Pesmi starca Modrinjaka

Matej Slekovec je prepisal pet Modrinjakovih pesmi posvetne vsebine, pisal je v gajici, popravljal pa je tudi nekatere narečne izraze. Pri drugi pesmi manjka pe ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Maribor
identifikacijska številka UKM : Ms 7/1
vsebina rokopisa:
povzetek: Matej Slekovec je prepisal pet Modrinjakovih pesmi posvetne vsebine, pisal je v gajici, popravljal pa je tudi nekatere narečne izraze. Pri drugi pesmi manjka pet kitic. Zadnja pesem je napisana za zbor (chor) in morda solista (pisano).
  • Pesem fašenska za dekline
  • Pesem
  • Elegia
  • [Pesem]
  • Pesem pri vinskoj bratvi
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem, ekleziastični: škofijski kleriki :
avtor slov. : Modrinjak, Štefan
naslov uredniški slov. : Pesmi starca Modrinjaka
incipit slov. : Deklič! dok´ si mlada / Le oženi se / Potle bi se rada / Pa bo zapstonj vse
eksplicit slov. : Če te boli na teli kaj / Napi se dobro vina / Pri jem odide vsaka vkraj / Naj hujša bolečina / Rep Ch.
fizični opis:
opis objekta oblika: snopič :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

zelenkast papir

obseg:
opomba: 6 folijev (od tega trije prazni)
dimenzije list enota: mm :
višina: 210
širina: 173
zgodovina:
izvor:
provenienca: Matej Slekovec, kasnejši prepis
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2018-11-16Nina Ditmajer: Dodala vsebinske opombe
  • 2009-06-04Maja Savorgnani: Prvi popis
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 042. Modrinjak, Štefan: Pesmi starca Modrinjaka. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_042/VIEW/ [ datum dostopa ]