Ms 045

Eingangs-Rede zum Slovenischen Verein. 1822.

Nagovor Antona Martina Slomška ob začetku tečaja slovenskega jezika v celovškem bogoslovju; začetek v nemščini. Na drugi strani četrtega folija se začne slovens ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Maribor
identifikacijska številka UKM : Ms 11/2
vsebina rokopisa:
povzetek: Nagovor Antona Martina Slomška ob začetku tečaja slovenskega jezika v celovškem bogoslovju; začetek v nemščini. Na drugi strani četrtega folija se začne slovensko besedilo (v bohoričici).
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: govor, ekleziastični: škofijski kleriki :
avtor slov. : Slomšek, Anton Martin
naslov izvirni nem. : Eingangs-Rede zum Slovenischen Verein. 1822.
incipit nem. : Liebe Brüder! Heute iſt der freudenvolle Tag, an dem ſich meine Seele ...
eksplicit slov. : Slovenz! ne posabi, de 'ſ 'Slovenſki rojak, / No, ako ſposnaſh tok iskashi se tak! / Perpravlen sa vero, zeſarſtvo, / Shivet' ino vmret' sa Slovenſtvo! / In de konec prekrajſham, tok ſklenem govor s beſedami velikiga zerkveniga vuzhenika naſga rojaka kter opomina rekozh: Disce, quod doceas; optime eum, qui ſecundum dostrinam eſt, fidelem ſermonem, ut poſsis exhortati in doctrina sana ...
jezik rokopisa glavni jezik: ger drugi jeziki: sl la : prva polovica v nemščini, druga v slovenščini, nekaj stavkov latinskih
fizični opis:
opis objekta oblika: snopič :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir
obseg:
opomba: 8 listov
dimenzije list enota: mm :
višina: 200
širina: 160
opis rok roke: 1 :
opomba o roki pisar: Slomsek-1 :

Napisala ena roka – avtograf A. M. Slomška.

zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1822
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2009-06-05Maja Savorgnani: Prvi popis
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 045. Slomšek, Anton Martin: Eingangs-Rede zum Slovenischen Verein. 1822.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_045/VIEW/ [ datum dostopa ]