Ms 046

O jeziku

Nagovor Antona Martina Slomška na enem od njegovih jezikovnih tečajev v celovškem bogoslovju. Glavnina besedila je v nemščini, na drugi strani drugega folija se ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Maribor
identifikacijska številka UKM : Ms 11/8
vsebina rokopisa:
povzetek: Nagovor Antona Martina Slomška na enem od njegovih jezikovnih tečajev v celovškem bogoslovju. Glavnina besedila je v nemščini, na drugi strani drugega folija se začne slovensko besedilo. Zadnji odstavek je v nemščini.
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: govor, ekleziastični: škofijski kleriki :
avtor slov. : Slomšek, Anton Martin
naslov izvirni nem. : Ueber Sprache
naslov uredniški slov. : O jeziku
fizični opis:
opis objekta oblika: snopič :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir
obseg:
opomba: 2 lista
dimenzije list enota: mm :
višina: 237
širina: 183
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Celovec
čas nastanka: 1836
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2009-06-06Maja Savorgnani: Prvi opis
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 046. Slomšek, Anton Martin: O jeziku. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_046/VIEW/ [ datum dostopa ]