Ms 047

Duhouska hvala. Z' enim kratkim sapopadkam tih Poglavitnih shtukou kershanskiga nauka.

Duhouska hvala. Pesem s 74 kiticami (v bohoričici). Ime avtorja pripisal Anton Martin Slomšek ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Maribor
identifikacijska številka UKM : Ms 13
vsebina rokopisa:
povzetek: Duhouska hvala. Pesem s 74 kiticami (v bohoričici). Ime avtorja pripisal Anton Martin Slomšek
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem, ekleziastični: škofijski kleriki :
avtor slov. : Malignani, Franc
naslov izvirni slov. : Duhouska hvala. Z' enim kratkim sapopadkam tih Poglavitnih shtukou kershanskiga nauka.
incipit slov. : 1 Verjem u te, na te upam, / In tudi Boga mojga / Jeſt lubim tebe ſamiga / Ko pravi vernik. 2 Vſeh rezhi ſi ſtuarnik, / K' od nobenga ne viſiſh, / Katir uſe saſtopiſh, / Vezhna Glava. ...
eksplicit slov. : 74 O Maria! ſproſi ti / Leto gnado inu miloſt, / Tak bom to ſrezhno vezhnoſt / Po ſmerti dobou.
fizični opis:
opis objekta oblika: snopič :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir
obseg:
opomba: 4 listi (zvezani). Naslovnica + 6 strani besedila
dimenzije list enota: mm :
višina: 226
širina: 184
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Šentvid pri Grobelnem
provenienca: Iz zapuščine Antona Martina Slomška
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2009-06-06Maja Savorgnani: Prvi popis
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 047. Malignani, Franc: Duhouska hvala. Z' enim kratkim sapopadkam tih Poglavitnih shtukou kershanskiga nauka.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_047/VIEW/ [ datum dostopa ]