Ms 049

Županova Micka

Županova Micka. Delni prepis po izdaji 1790. V bohoričici. Napisala ga je neznana roka. ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Maribor
identifikacijska številka UKM : Ms 17/2
vsebina rokopisa:
povzetek: Županova Micka. Delni prepis po izdaji 1790. V bohoričici. Napisala ga je neznana roka.
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: dramsko besedilo, socialni izvor: meščanski :
avtor slov. : Linhart, Anton Tomaž
naslov izvirni slov. : Županova Micka
incipit slov. : Shupanova Mizka. Ena Komedia v dveh akteh prenarejena po tej nemſhki ...
eksplicit slov. : Miz: Tiho! Ozka me klizhejo – ſe bomo vidli ſhönheim! Tulp: Bog te obari, angelzhek!
fizični opis:
opis objekta oblika: snopič :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir
obseg:
opomba: 9 listov (zvezani)
dimenzije list enota: mm :
višina: 203
širina: 125
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Ljubljana
čas nastanka ne po: 1850 ne pred: 1790 : 19. stoletje
provenienca: Iz zapuščine Vojteha Valente
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2009-06-08Maja Savorgnani: Prvi popis
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 049. Linhart, Anton Tomaž: Županova Micka. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_049/VIEW/ [ datum dostopa ]