Ms 050

Peſm k sazhetku S. Maſhe

Pesem k začetku svete maše in 14 drugih nabožnih pesmi. V bohoričici. I. Peſm k sazhetku S. Maſhe (sestava: 3 kitice; K'Gloria (2 kitici); K' ſ. Evangelia (1 ki ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Maribor
identifikacijska številka UKM : Ms 20
vsebina rokopisa:
povzetek: Pesem k začetku svete maše in 14 drugih nabožnih pesmi. V bohoričici.

 • I. Peſm k sazhetku S. Maſhe (sestava: 3 kitice; K'Gloria (2 kitici); K' ſ. Evangelia (1 kitica); K'Credo (4 kitice); K'Offertoriu (3 kitice); K'Sanctus (2 kitici); K'Posdigvanju (4 kitice); K'Ozhe naſhu (2 kitici); K+Agnus Dei (1 kitica); K ſ. Obhailu (2 kitici); K'konzhu (3 kitice)).
 • II. Peſm per ſ. Maſhi, k' ſ. reſhnem Telesu (15 kitic)
 • III. Peſm k' ſ. ſhegnu (4 kitice)
 • IV. Poſtna Peſm k. ſ. maſhi (11 kitic)
 • V. Peſm ſ. Meſhe k' nsazhetju (11 kitic)
 • VI. Adventna Peſm pred Pridgoj (12 kitic)
 • VII. Adventna Peſem (6 kitic)
 • VIII. Boshizhna Peſm pred Pridgoj (10 kitic)
 • IX. Velikonozhna Peſm (11 kitic)
 • X. Peſem, od shaloſtne Matere boshje, sa velik zhetertik (18 kitic)
 • XI. Peſem od J. Krishoviga Pota od svunej (14 kitic)
 • XII. Peſem od krishovga Pota v'zirkvi (7 kitic; kitice so oštevilčene: prva nima številke, druga, tretja, četrta in peta imajo številke 1,2,3,4; vmes je prazen prostor, zadnji dve kitici pa imata številki 13 in 14)
 • XIII. Ozhe naſh, ino zheſhena Maria (8 kitic – 2 + 6)
 • XIV. Peſem od Krishoviga Pota od svunej (14 kitic)
 • XV. Peſem od krishoviga Pota v'zirkvi (7 kitic)

razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesniška zbirka, socialni izvor: ekleziastični :
naslov izvirni slov. : Peſm k sazhetku S. Maſhe
incipit slov. : Peſm k sashetku S. Maſe Sveſto Boga zhaſtite, / Verni Kriſtiani, / In k'ſveti maſhi prite / Bogu v ſerzu vdani / Bogu en ofer dajte / K'ter je zhes vſe rezhi, / En Sakrament ſposnajte / Kakor vera vuzhi.
eksplicit slov. : Sdej sa naſ mertviga / Molimo vſi Boga / No poloshimoga / U' grob naſiga ſerza. (Pripis ob strani): O Jesus, hvala sdej, Bodi tebi vſelej / ſkus tvojo ſmert nam dej, Lubit te vekumej.
fizični opis:
opis objekta oblika: snopič :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir
obseg:
opomba: 18 listov (zvezani z vrvico). Na zadnji strani sta uporabljeni dve različni črnili: poleg črnega še rdeče, s katerim so zapisane številke kitic (z rimskimi številkami) in naslov zadnje pesmi.
dimenzije list enota: mm :
višina: 235
širina: 155
zgodovina:
izvor:
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
 • 2009-06-08Maja Savorgnani: Prvi popis
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 050. Peſm k sazhetku S. Maſhe. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_050/VIEW/ [ datum dostopa ]