Ms 053

Bukvice molitvene

Molitvenik Marije Shametini, napisan z isto roko kot UKM Ms 22, nastal v severozahodnem delu Slovenskih goric (verjetno Cmurek), datiran 1778. Vsebuje molitve, ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Maribor
identifikacijska številka UKM : Ms 23
vsebina rokopisa:
povzetek:

Molitvenik Marije Shametini, napisan z isto roko kot UKM Ms 22, nastal v severozahodnem delu Slovenskih goric (verjetno Cmurek), datiran 1778.

Vsebuje molitve, namenjene za pobožnost pred sv. mašo in med deli maše: molitev pred evangelijem, molitev po evangeliju in pred povzdigovanjem, posebna molitev za češčenje Svetega Rešnjega Telesa ob povzdigovanju in po njem; obujenje vere, upanja in ljubezni; molitvi pred obhajilom in po obhaliju idr. Med temi tudi molitev za „Slovo od Jesusa“, ki se konča v rdečih črkah z variacijo ene od starih evharističnih molitev: „Kelko je bilo hipu od sazhetka sveta, inu ieh bode u' Vezhnosti; Kelko ie svesd na firmamenti; Kapelz Vode na zelemu svetu; shitnih, inu prosenih serniz; listia na drivesah; pushtobi useh bukvah, inu pismah. telko krat hualeni bodi od useh ludi, inu stvari Jesus u' presvetem oltarskem Sakramenti: Amen. Amen. Amen.“

Rkp je lepopisno izdelan z dvema vrstama črnila: s črnim glavnina besedila, z rdečim pomembnejši deli molitev, naslovi, okrasni elementi in miniaturne risbe.

razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: molitvenik, ekleziastični: škofijski kleriki :
naslov uredniški slov. : Bukvice molitvene
incipit slov. : Premisli, de kader molish, s'Bogam govorish. Sabstoin se iesik muie, zhe u' molitvi serze ne sdihuie.
eksplicit slov. : Tako bodi, tako shelim, ino prosim te o lubi IESVS, dabi se tako sgodilo. O dusha Kristusova.
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir
obseg:
opomba: 42 listov, vezanih v temnorjavo krašeno usnje (zelo lepo ohranjeno). Vezava je verjetno poznejša, šele iz 19. stol. Zadnja lega (6 folijev) je privezana k že poprej sestavljenemu rokopisu, vendar je približno sočasna, napisana z isto roko; pisni prostor je v nji za razliko od celotnega rkp. liniran rdeče (namesto črno), vidi se, da je snopič prišit naknadno, od zunaj.
dimenzije list enota: mm :
višina: 152
širina: 94
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1778
provenienca: Na naslovnem listu je glavna roka z rdečim črnilom zapisala: „Tote Bukvize slishio Marii Shametini s'zhmerezhke fare. Pisane u'leitu en taushent sedemsto osem inu sedemdeset.“ Prva lastnica je bila torej iz Cmureka. Na zadnjem listu je s poznejšo roko v kurentu pripisano: „Dieses Biechl gehört der Urschula Schischekin zu Stänz in Mutter Annä Pfarr No. 9“ (Sv. Ana na Krambergu, danes Zgornja Ščavnica).
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-06-27Matija Ogrin: Dodane kodikološke in vsebinske podrobnosti.
  • 2009-06-10Maja Savorgnani: Prvi opis.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 053. Bukvice molitvene. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_053/VIEW/ [ datum dostopa ]