Ms 056

Štiri pridige Leopolda Volkmerja s konca 18. stoletja

Dve pridigi Leopolda Volkmerja in dva osnutka iz let 1778, 1785 in 1792 so njegovi edini ohranjeni rokopisi pridig. Prvo pridigo Concio pro Fest. Dedica͠ois je ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Maribor
identifikacijska številka UKM : Ms 43/1
vsebina rokopisa:
povzetek:

Dve pridigi Leopolda Volkmerja in dva osnutka iz let 1778, 1785 in 1792 so njegovi edini ohranjeni rokopisi pridig. Prvo pridigo Concio pro Fest. Dedica͠ois je napisal v času službovanja v ptujski mestni župniji Sv. Jurija. Govoril jo je pri Sveti Marjeti niže Ptuja (Gorišnica) na belo nedeljo leta 1778.

Drugo pridigo Concio pro Festo Transfigurationis D. N. J. C. je napisal v času službovanja na Destrniku. Prav tako jo je govoril pri Sveti Marjeti na praznik Jezusovega spremenjenja leta 1785.

Dve razlagi evangelija Expositio Evangelii pro D͠nca 5ta post Pascha in Expositio Evangelii pro D͠nca 3tia post Pascha je napisal leta 1792, ko je bil na Destrniku že župnijski upravitelj.

Prvi dve pridigi sta oblikovani po načelih klasične retorike in imata tridelno zgradbo. V stilu slovenske baročne pridigarske tradicije latinskemu naslovu sledi napoved teme (Textus) z navedbo latinskega in slovenskega citata iz evangelija.

Tretji rokopis vsebuje dve razlagi evangelija brez navedbe teme in evangelijskega citata. Zanimiva je omemba dogodkov v francoski deželi v času škofa Mamertusa (umrl 475) v mestu Vienna. Ta je bil začetnik procesij, imenovanih križev teden, ki so se zgodile tri dni pred praznikom Gospodovega vnebohoda.

razčlenjena rokopisna enota:
naslov uredniški slov. : Štiri pridige Leopolda Volkmerja s konca 18. stoletja
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir
obseg:
opomba: 10 folijev
dimenzije list enota: mm :
višina: 165
širina: 110
kolacija leg:
formula: 4 + 4 + 2

Skupno 10 nefoliiranih folijev, zvezanih v tri snopiče. Zelo dobro ohranjeno.

opis rok roke: 1 :
opomba o roki: Rokopis je napisala ena roka brez navedbe avtorstva. Druga roka je v prvi rokopis s črno pisavo naknadno zapisala podatek: Leopold Volkmer. Dr. J. Pajek 1881; v drugi rokopis je ta ista roka zapisala podatek: Leop. Volkmer. Dr. Jos. Pajek 1881; v tretjem rokopisu pa je zapisano: G. prof. Jos. Žitek, je našel nauzočni list v zapuščini v. č. g. Jurija Cafa, in mi ga izročil 25. IV. 93. Dr. Jos. Pajek.Dodane so še letnice 1847, 1850, 1842, 1849, 1856, kar lahko nakazuje na kasnejšo rabo Volkmerjevih besedil.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2018-11-13Nina Ditmajer: Opis vsebine.
  • 2009-06-12Maja Savorgnani: Prvi opis.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 056. Štiri pridige Leopolda Volkmerja s konca 18. stoletja. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_056/VIEW/ [ datum dostopa ]