Ms 055

Cirkvene popevke

Obsežna rokopisna pesmarica Franca Verbnjaka (1792–1859) v treh samostojno vezanih knjigah, z enotnim številčenjem 740 str. in skupnim kazalom pesmi na koncu tr ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Maribor
identifikacijska številka UKM : Ms 25
vsebina rokopisa:
povzetek:

Obsežna rokopisna pesmarica Franca Verbnjaka (1792–1859) v treh samostojno vezanih knjigah, z enotnim številčenjem 740 str. in skupnim kazalom pesmi na koncu tretje knjige. Vse pesmi imajo napeve. Vse tri knjige z okrasno vezanim in tiskanim hrbtom so nastale okrog 1830 v Vzhodnih Slovenskih goricah, verjetno pri Svetem Tomažu (tako sklepal Janko Glazer po omembah „domačega“ in „sosednjih“ krajev.

Prva knjiga vsebuje pesmi za glavne praznike in čase cekrvenega leta (adventne, božične, postne, velikonočne, binkoštne idr.). Druga knjiga vsebuje pesmi o svetnikih, tretja o svetnicah. Tudi v teh so pesmi razvrščene po godovih v cerkvenem letu. V vseh treh je najti tudi obilo elementov, zaznamovanih z lokalnim domačim koloritom in celo priložnostimi prvinami, tako npr. Popevka na 4. Nedelo v Poſti v 8. kitici: Sa to poſebno proſi, / Plohl Shtefan mosh s' Gradissha, / To shelo v' ſerzi nossi, / Da bi ga gnes osliſha. Podobno v tretji knjigi, Popevka od sv. Apolone v 7. kitici (str. 595): Marina Muhizh s malih vin, / gnes Meſho plazhajo, / sa ſvoje ſtarſhe, naj Bog njim, / gnes ſkashe miloſhzho, / she ſeſtri mertvi njihovi, / Naj bota gnes svelizhani.

razčlenjena rokopisna enota:
naslov uredniški slov. : Cirkvene popevke
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir
obseg:
opomba: 384 listov (1. del: 132, 2. del: 165, 3. del: 87), na njih 740 paginiranih strani s tremi manjšimi napakami v številčenju (39b, 40a, izpustil 393); vseh nepaginiranih listov je 26, od teh na koncu 10 listov s kazalom pesmi.
dimenzije list enota: mm :
višina: 161
širina: 103
opis rok roke: 1 :

Vse v eni roki – verjetno Franca Verbnjaka.

dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-06-29Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2009-06-12Maja Savorgnani: Prvi zapis o rokopisu.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 055. Verbnjak, Franc: Cirkvene popevke. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_055/VIEW/ [ datum dostopa ]