Ms 058

Pangelingva

Volkmerjevo poslovenjenje evharistične hvalnice sv. Tomaža Akvinskega Pange lingua v bohoričici. Prve črke vsakega verza so zapisane z rdečim črnilom. Pajek men ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Maribor
identifikacijska številka UKM : Ms 43/4
vsebina rokopisa:
povzetek: Volkmerjevo poslovenjenje evharistične hvalnice sv. Tomaža Akvinskega Pange lingua v bohoričici. Prve črke vsakega verza so zapisane z rdečim črnilom. Pajek meni, da je pesem že bila napisana pred datumom v rokopisu, ki je datum izvedbe.
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem, ekleziastični: škofijski kleriki :
avtor slov. : Volkmer, Leopold
naslov izvirni lat. : Pangelingva
incipit slov. : Rasſkri Jesik zhudovito / Meſa no Kervi ſkrivnost, / Da s' Ozhmi te Vere ſkrito / Vidimo, kak je Vrednost, / No tak molimo Raskrito, / Kak moliti je Dushnost.
eksplicit slov. : En rodi, no en ſe rodi, / En gre vun 's obeh vſigdar: / Trem, kak enem, Hvala bodi, / Sa vſseh ſhazov vredni Dar, / Shegen pa nai nas obhodi, / Nai ne gre od nas nigdar. Sapojeno na Den Svetih Jansha no Pavla. 1813.
fizični opis:
opis objekta oblika: samostojni list :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir
obseg:
opomba: 2 lista v osmerki
dimenzije list enota: mm :
višina: 185
širina: 113
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Destrnik
čas nastanka: 1813
provenienca: Volkmerjeva; pri Štuhcu l. 1794
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2009-06-12Maja Savorgnani: Prvi popis
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 058. Volkmer, Leopold: Pangelingva. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_058/VIEW/ [ datum dostopa ]