Ms 059

Smes za pevza

Zbirka Volkmerjevih 37 posvetnih pesmi vsebuje večinoma basni (21), sledijo didaktične pesmi (3) in dve moralični pripovedi (Kositva ali prazni strah, Brumda al ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Maribor
identifikacijska številka UKM : Ms 43/5
vsebina rokopisa:
povzetek: Zbirka Volkmerjevih 37 posvetnih pesmi vsebuje večinoma basni (21), sledijo didaktične pesmi (3) in dve moralični pripovedi (Kositva ali prazni strah, Brumda ali povrženi rat). V zbirki so še štirje epigrami, dve pivski pesmi, tri sejmarske pesmi, in dve refleksivni pesmi: Lipa in sladka krčma, Hrast ali žalostno ločenje. Na začetku je nagovor pevcu (pesniku), na koncu je kazalo.
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem, ekleziastični: škofijski kleriki :
avtor slov. : Volkmer, Leopold
naslov izvirni slov. : Smes za pevza
incipit slov. : Dragi Pevez! Pſheniza da boishi Kruh, / kak smeſ; pa sneſni je do- / ber, da pſenizhnega nega. / Vsemi is mojih Rokah smeſ, / pozhasi snash is drugih Pſe- / nizo dobiti. Bodi sdrav! / Izdelavez.
eksplicit slov. : On ve, da Bog ga je isvola / ſa tvojo Dobro da ſherbi.
seznam bibliografskih enot:
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir, vezan v knjigo
obseg:
opomba: 52 listov
dimenzije list enota: mm :
višina: 196
širina: 93
foliacija: Paginacija se začenja na tretjem listu s prvo pesmijo in se sklene s stranjo 102. Kazalo ni paginirano.
opis okrasja:

Na notranji strani rdečih rjavih kartonskih platnic je tiskan ekslibris z ornamentnim okvirom in napisom Ex Lib. Volkmer. Na listih so s svinčnikom potegnjeni pomožno črtovje s polcentimetrskim razmikom in pomožne navpične črte ob začetkih verzov. Z navpičnico je označena sredina lista. Na prvem je napisan naslov, na drugem nagovor. Pisava je kaligrafska.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Destrnik pri Ptuju
čas nastanka: 1814
provenienca: Leta 1920 jo je knjižnici podaril Josip Zidanšek kot del Pajkove zapuščine.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu in sekundarnih virih.
  • 2018-11-23Nina Ditmajer: Opis vsebine, provenance, pisave, paginacije.
  • 2009-06-12Maja Savorgnani: Prvi popis
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 059. Volkmer, Leopold: Smes za pevza. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_059/VIEW/ [ datum dostopa ]