Ms 060

Pesmi v prepisih

Štiri Volkmerjeve posvetne pesmi je prepisal Franc Cvetko. Prva pesem ima 26 kitic in letnico 1797, opisuje pa težko življenje viničarjev v tistem času. Nasledn ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Maribor
identifikacijska številka UKM : Ms 44/1
vsebina rokopisa:
povzetek: Štiri Volkmerjeve posvetne pesmi je prepisal Franc Cvetko. Prva pesem ima 26 kitic in letnico 1797, opisuje pa težko življenje viničarjev v tistem času. Naslednji dve pesmi sta brambovski, napisani leta 1809. Zadnja pesem, napisana leta 1795, ima 13 kitic in je po vsebini kmečka stanovska, saj opeva kmečki stan.

  • Tolshba enega Venzerla pri Domlatkeh
  • I. Peſem od Deshelſke Obrambe
  • II. Peſem od Deshelſke Obrambe
  • Peſem od Kmeſtva

razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem, ekleziastični: škofijski kleriki :
avtor slov. : Volkmer, Leopold
naslov uredniški slov. : Pesmi v prepisih
incipit slov. : O jas nadloshna ſtvar! / Jaz morem Venzerl biti; / Ne ſmem na Dero iti / Jo ´mam doma vſegdar.
eksplicit slov. : En pridni je vreden an ſto zentov slata / Ja v´ ſobe mi plani, zhe menje vala. Finis.
fizični opis:
opis objekta oblika: samostojni list :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir
obseg:
opomba: 4 foliji
dimenzije list enota: mm :
višina: 214
širina: 165
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1795, 1797, 1809
provenienca: Iz zapuščine Pajka podaril J. Zidanšek leta 1920.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2018-11-16Nina Ditmajer: Dodala opis
  • 2009-07-06Maja Savorgnani: Prvi popis
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 060. Volkmer, Leopold: Pesmi v prepisih. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_060/VIEW/ [ datum dostopa ]