Ms 062

Pesmi v prepisih

Enajst pesmi Urbana Jarnika v prepisih Franca Cvetka. Napisane v bohoričici. SvesdiſheDamon na MelitoPripodobaBliso proti simiDohaja k Damoni no MelitiRodovitaM ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Maribor
identifikacijska številka UKM : Ms 44/3
vsebina rokopisa:
povzetek: Enajst pesmi Urbana Jarnika v prepisih Franca Cvetka. Napisane v bohoričici.

 • Svesdiſhe
 • Damon na Melito
 • Pripodoba
 • Bliso proti simi
 • Dohaja k Damoni no Meliti
 • Rodovita
 • Mina
 • Deklize
 • Potok
 • Sposnanje
 • Materna lubesen

razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem, ekleziastični: škofijski kleriki :
avtor slov. : Jarnik, Urban
naslov uredniški slov. : Pesmi v prepisih
incipit slov. : Tukaj svezha ſe nesnani / velki ſveti ſuzhejo kajo / ſ' luzhjoj ſonza ſo obdani, / Krogle pote tekajo.
eksplicit slov. : Mati dete je dojila / Ga s 'lubesnijoj napila, / ſito dete ſe ſmeji: / Mamka punzhizo kuſhuje / jo bres konza polubuje, / lubo dete ſe ſmeji.
fizični opis:
opis objekta oblika: samostojni list :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir
obseg:
opomba: 2 folija
dimenzije list enota: mm :
višina: 219
širina: 185
zgodovina:
izvor:
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
 • 2009-07-07Maja Savorgnani: Prvi popis
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 062. Jarnik, Urban: Pesmi v prepisih. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_062/VIEW/ [ datum dostopa ]