Ms 063

Pesmi v prepisih

Osem pesmi Leopolda Volkmerja v prepisih neznane roke. Napisane v bohoričici. Šest pesmi je nepopolnih. Nekateri naslovi so pripisani kasneje (s svinčnikom). Li ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Maribor
identifikacijska številka UKM : Ms 44/4
vsebina rokopisa:
povzetek: Osem pesmi Leopolda Volkmerja v prepisih neznane roke. Napisane v bohoričici. Šest pesmi je nepopolnih. Nekateri naslovi so pripisani kasneje (s svinčnikom).

  • Lisica ali kisla jagoda
  • Zheliza ali mladenſtlivo pitanje
  • Mijolka ali neſrezhna lash
  • Kositva ali prazen strah
  • Vura ali reſnizhni guzh
  • Slovo od mojega hrasta
  • Hraſt ali gnuſna nesahvalnoſt
  • Peſem od lipe

razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem, ekleziastični: škofijski kleriki :
avtor slov. : Volkmer, Leopold
naslov uredniški slov. : Pesmi v prepisih
incipit slov. : Na ſepi shuti grosd viſi, / Bol shuti nemre biti, / Leſiza ga en zhaſ gledi, / Obzhuti lusht ga vseti.
eksplicit slov. : Kadar pa smadletek pride, / ſimi praviſh, da odide, ſonze sneg 'no led tali;
fizični opis:
opis objekta oblika: samostojni list :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir
obseg:
opomba: 6 listov
dimenzije list enota: mm :
višina: 208
širina: 170
zgodovina:
izvor:
provenienca: Rokopis je našel Ivan Skuhala leta 1887 v Ljutomeru.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2009-07-07Maja Savorgnani: Prvi popis
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 063. Volkmer, Leopold: Pesmi v prepisih. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_063/VIEW/ [ datum dostopa ]