Ms 068

Pesme k Boshji Slushbi vu rimski katholshki Zirkvi vekshi Tal is Nemshkega ino Latinskega na Slovensko prestavlene Od Leopolda Volkmera.

Zbirka Volkmerjevih 113 cerkvenih pesmi za vsako nedeljo in praznik cerkvenega leta, brez napeva jih je le 8. Napisane so v bohoričici. Na začetku je Pajkov zap ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Maribor
identifikacijska številka UKM : Ms 47
vsebina rokopisa:
povzetek: Zbirka Volkmerjevih 113 cerkvenih pesmi za vsako nedeljo in praznik cerkvenega leta, brez napeva jih je le 8. Napisane so v bohoričici. Na začetku je Pajkov zapis: Dragocen rokopis Volkmerjev. Pesmi so razdeljene na tri dele: v prvem najdemo 73 pesmi za vse nedelje in praznike cerkvenega leta, neoštevilčena pesem -Pred naj sveteshen Oltarskem sakramenti, v drugem se nahaja 20 marijanskih, v tretjem pa še 17 svetniških in dve priložnostni pesmi ob posvetitvi cerkve.
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesmarica, ekleziastični: škofijski kleriki :
avtor slov. : Volkmer, Leopold
naslov izvirni slov. : Pesme k Boshji Slushbi vu rimski katholshki Zirkvi vekshi Tal is Nemshkega ino Latinskega na Slovensko prestavlene Od Leopolda Volkmera.
incipit slov. : Na nedele v adventi. Roſi Nebo, da Praviza, Dol skoz meglo priſhla bo! Tak je v drugi nozhi kliza, svet ke ſhe nej luzhi blo.
eksplicit slov. : Ne pusti, da bi mi to gda storili kaj prevsetnega / gde je tvoj sin v skrivnosti, gde njegvo meso mokrij, k'ſhivlenji vezhnem nas redi; To pelaj nas k brumnosti!!!
seznam bibliografskih enot:
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir
obseg:
opomba: 133 listov, zvezanih v knjigo trdih platnic
dimenzije list enota: mm :
višina: 200
širina: 300
foliacija: V prvem razdelku so oštevilčene strani od 1 do 130, številka 24 je preskočena, v drugem razdelku so številčene strani od 1 do 7, v tretjem pa od 1 do 5.
opis vezave:

Prvotne platnice niso ohranjene, rokopis je vezan v rjavo polusnje, prazen zunanji list je uničen.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Destrnik
čas nastanka: 1805
provenienca: Jožef Pajek dobil v dar od učitelja Fr. Regholca 8. 1. 1884 v Mariboru; knjižnici podaril Josip Zidanšek leta 1921.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu in sekundarnih virih.
  • 2018-11-23Nina Ditmajer: Opis vsebine, paginacije, zunanjosti in notranjosti rokopisa.
  • 2009-07-10Maja Savorgnani: Prvi popis
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 068. Volkmer, Leopold: Pesme k Boshji Slushbi vu rimski katholshki Zirkvi vekshi Tal is Nemshkega ino Latinskega na Slovensko prestavlene Od Leopolda Volkmera.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_068/VIEW/ [ datum dostopa ]