Ms 067

Modrinjakove pesmi

Štiri posvetne pesmi Štefana Modrinjaka je v gajico prepisal in jezikovno popravil Lavrencij Herg. Nemškutar.Vinska bratva.Golob.Gosposki stališ spoznan od kmet ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Maribor
identifikacijska številka UKM : Ms 45/4
vsebina rokopisa:
povzetek: Štiri posvetne pesmi Štefana Modrinjaka je v gajico prepisal in jezikovno popravil Lavrencij Herg.

  • Nemškutar.
  • Vinska bratva.
  • Golob.
  • Gosposki stališ spoznan od kmeta.

razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem, ekleziastični: škofijski kleriki :
avtor slov. : Modrinjak, Štefan
naslov izvirni slov. : Modrinjakove pesmi
incipit slov. : Zadnji človek je na sveti, / Ki svoj rod za nič drži, / Zapstonj so mu rožni cveti / Njemu nikaj ne diši.
eksplicit slov. : Kda ne bo vaš želodec sit / Bogme dobite apetit / Na naše kuruznjače.
fizični opis:
opis objekta oblika: snopič :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir
obseg:
opomba: 6 listov
dimenzije list enota: mm :
višina: 168
širina: 105
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1881
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2018-12-14Nina Ditmajer: Dodala opis vsebine
  • 2009-07-09Maja Savorgnani: Prvi popis
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 067. Modrinjak, Štefan: Modrinjakove pesmi. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_067/VIEW/ [ datum dostopa ]