Ms 073

Rokopisna pesniška zbirka

Slovenstvo in drugi Slomškovi zapisi (večinoma njegovih) pesmi. V drugem delu so tudi pesmi drugih avtorjev (Janez Krumpak, Baltazar Marinič, Jakob Strašek, And ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Maribor
identifikacijska številka UKM : Ms 123
vsebina rokopisa:
povzetek: Slovenstvo in drugi Slomškovi zapisi (večinoma njegovih) pesmi. V drugem delu so tudi pesmi drugih avtorjev (Janez Krumpak, Baltazar Marinič, Jakob Strašek, Andrej Urek, Miha Andreaš, Franc Cvetko, Leopold Volkmer).
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesniška zbirka, ekleziastični: škofijski kleriki :
avtor slov. : Slomšek, Anton Martin
naslov izvirni slov. : Slovenſtvo.
naslov uredniški slov. : Rokopisna pesniška zbirka
incipit slov. : ſlovenſtvo! / ſlovenſko kardelo! / Jes klizhem vſtan, / Perſtopi veſelo / ſaj enkrat na dan. ...
eksplicit slov. : Sam Bog goſpoſko je poſtavil, / In dal zhres tebe ji oblaſt; / Deb ſvojo ſrezho ne sapravil, / ji daj pokorſhno ino zhaſt.
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir
obseg:
opomba: 106 listov, zvezanih v knjigo trdih platnic
dimenzije list enota: mm :
višina: 230
širina: 180
opis rok roke: 1 :
opomba o roki pisar: Slomsek-2 : Roka Slomškove mladostne dobe z lepopisno kurzivo, zapis namenjen javnosti oz. prijateljem.
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Celovec
čas nastanka ne pred: 1822 : po 1822
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2009-07-13Maja Savorgnani: Prvi popis
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 073. Slomšek, Anton Martin: Rokopisna pesniška zbirka. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_073/VIEW/ [ datum dostopa ]