Ms 074

ſkonzhanje.

Skončanje. Govor ob zaključku nedeljske šole na Bizeljskem. V bohoričici. ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Maribor
identifikacijska številka UKM : Ms 125/1
vsebina rokopisa:
povzetek: Skončanje. Govor ob zaključku nedeljske šole na Bizeljskem. V bohoričici.
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: govor, ekleziastični: škofijski kleriki :
avtor slov. : Slomšek, Anton Martin
naslov izvirni slov. : ſkonzhanje.
incipit slov. : Tok ſmo dokonzhali leto nedelſke ſhole, katero ſim is gole lubesni do naſ sazhel, ino njo doneſ konzha. ſahvalim vaſ, ki ſte sveſto hodile, ſe lepo sadushale, ino pridno vuzhile.
eksplicit slov. : Enkrat na ſodni dan bodem sopet jas nazhlenik med vami ſtal, vi pak moje [vrzel razlog: nebereljivo ] okoli meni [vrzel razlog: nebereljivo ] kaj ſim naſ nauzhil, ma vi, kaj ſte ſe na vuzhile; le molte sa mene, de ne bom ſhil (?) praviga pota; molil sa kaj naſ bom tudi jaſ ob bodete ... [vrzel razlog: nebereljivo ]
fizični opis:
opis objekta oblika: snopič :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir
obseg:
opomba: 4 listi
dimenzije list enota: mm :
višina: 113
širina: 187
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Bizeljsko
čas nastanka: 1826
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2009-07-13Maja Savorgnani: Prvi popis
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 074. Slomšek, Anton Martin: ſkonzhanje.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_074/VIEW/ [ datum dostopa ]