Ms 078

Mertva roka

Slomškov osnutek pesmi Mertva roka. Rokopis je praktično nečitljiv. ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Maribor
identifikacijska številka UKM : Ms 125/5
vsebina rokopisa:
povzetek: Slomškov osnutek pesmi Mertva roka. Rokopis je praktično nečitljiv.
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem, ekleziastični: škofijski kleriki :
avtor slov. : Slomšek, Anton Martin
naslov izvirni slov. : Mertva roka
incipit slov. : Mertva roka. ... [vrzel razlog: nebereljivo ]
eksplicit slov. : ... [vrzel razlog: nebereljivo ]
fizični opis:
opis objekta oblika: samostojni list :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir
obseg:
opomba: 1 list
dimenzije list enota: mm :
višina: 450
širina: 115
opis rok roke: 1 :
opomba o roki: Roka poznega Slomškovega obdobja, težko čitljiva kurziva; osnutek pesmi, namenjen za osebno rabo.
zgodovina:
izvor:
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2009-07-15Maja Savorgnani: Prvi popis
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 078. Slomšek, Anton Martin: Mertva roka. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_078/VIEW/ [ datum dostopa ]