Ms 077

Sdraviza Slovenzov

Slomškova pesem Zdravica Slovencov in druge pesmi o vinu. Sdraviza Slovenzov Vino ino Voda Veſeli Hribzhek Veſelo shivlenje Vinſka Terta Goriza Sdravizhka ſhent ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Maribor
identifikacijska številka UKM : Ms 125/4
vsebina rokopisa:
povzetek:

Slomškova pesem Zdravica Slovencov in druge pesmi o vinu.

 • Sdraviza Slovenzov
 • Vino ino Voda
 • Veſeli Hribzhek
 • Veſelo shivlenje
 • Vinſka Terta
 • Goriza
 • Sdravizhka
 • ſhentjanſhovza
 • Sdraviza
 • Ena veſela od ſmerti

razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
avtor slov. : Slomšek, Anton Martin
naslov izvirni slov. : Sdraviza Slovenzov
incipit slov. : Sdraviza Slovenzov / 1 / Slovenz Slovenza vabi, / zhe ſe pit' ne gabi, / Tok pridi - /:gorzo:/ k'nam, / Smo dobre vole tam.
eksplicit slov. : Pjanzi te po malim pite, / In na ſmert ne posabite, / zhe vaſ dvakrat ne vlovi, / Tekobart vaſ le dobi.
fizični opis:
opis objekta oblika: snopič :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir
obseg:
opomba: 8 listov
dimenzije list enota: mm :
višina: 161
širina: 104
opis rok roke: 1 :
zgodovina:
izvor:
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
 • 2009-07-14Maja Savorgnani: Prvi popis
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 077. Slomšek, Anton Martin: Sdraviza Slovenzov. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_077/VIEW/ [ datum dostopa ]