Ms 080

Neutruden hvalitel Jezusa skoz celi den.

Neutruden hvalitel Jezusa skoz celi den. Drobni tisk dveh pesmi v danjčici. Pri drugi je Slomškov prepis njegove verzije pesmi Lahko noč (pripis s svinčnikom). ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Maribor
identifikacijska številka UKM : Ms 125/7
vsebina rokopisa:
povzetek: Neutruden hvalitel Jezusa skoz celi den. Drobni tisk dveh pesmi v danjčici. Pri drugi je Slomškov prepis njegove verzije pesmi Lahko noč (pripis s svinčnikom).

  • Neutruden hvalitel Jezusa skoz celi den.
  • Slovo-jemanje od sveta.

razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem, ekleziastični: škofijski kleriki :
avtor slov. : Slomšek, Anton Martin
naslov uredniški slov. : Neutruden hvalitel Jezusa skoz celi den.
incipit slov. : (rokopisni del): ſ'tote semlji ... [vrzel razlog: nebereljivo ]
eksplicit slov. : ... [vrzel razlog: nebereljivo ] v'miru gre.
fizični opis:
opis objekta oblika: samostojni list :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir
obseg:
opomba: 2 lista
dimenzije list enota: mm :
višina: 160
širina: 101
zgodovina:
izvor:
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2009-07-16Maja Savorgnani: Prvi popis
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 080. Slomšek, Anton Martin: Neutruden hvalitel Jezusa skoz celi den.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_080/VIEW/ [ datum dostopa ]