Ms 081

Velika noč

Osnutek pesmi Velika noč. Zapisano v gajici na hrbni strani lepopisne vaje iz šole v Vuzenici (ta vaja je v nemščini). Osnutek pesmi je zapisan s svinčnikom in ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Maribor
identifikacijska številka UKM : Ms 125/7
vsebina rokopisa:
povzetek: Osnutek pesmi Velika noč. Zapisano v gajici na hrbni strani lepopisne vaje iz šole v Vuzenici (ta vaja je v nemščini). Osnutek pesmi je zapisan s svinčnikom in težko berljiv.
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem, ekleziastični: škofijski kleriki :
avtor slov. : Slomšek, Anton Martin
naslov izvirni slov. : Velika noč
incipit slov. : Velika noč [vrzel razlog: nebereljivo ] Kristjani ...
eksplicit slov. : ... [vrzel razlog: nebereljivo ]
fizični opis:
opis objekta oblika: samostojni list :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir
obseg:
opomba: 1 list
dimenzije list enota: mm :
višina: 211
širina: 171
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Vuzenica
čas nastanka: 1845
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2009-07-16Maja Savorgnani: Prvi popis
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 081. Slomšek, Anton Martin: Velika noč. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_081/VIEW/ [ datum dostopa ]