Ms 085_001

Euangelium Dominicae I Aduentus Matth: 21: cap:


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo, socialni izvor: ekleziastični :
locus shema: ff cilj: 002r : fol. 002r
naslov lat. : Euangelium Dominicae I Aduentus Matth: 21: cap:
incipit: H TEISTIMV Zhaſu: kadar ſe ie perbliſhiuol Jeſus htemu mestu Jeruſalemu
eksplicit: Poſuezhen ÿe ta kateri pride utim imenu tiga Gospudi
opomba regesta : Evangelij na 1. adventno nedeljo; Mt 21,1-11.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_001. Euangelium Dominicae I Aduentus Matth: 21: cap:. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_001/VIEW/ [ datum dostopa ]