Ms 085_002

Pericope moralis huius Euangelii


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pridiga :
locus shema: ff cilj: 002v : fol. 002v
naslov lat. : Pericope moralis huius Euangelii
incipit lat. : Dicite quia Dominus his opus habet
eksplicit: De honorum et affectionum humanar͠u in ſigni mutabilitate &c.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_002. Pericope moralis huius Euangelii. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_002/VIEW/ [ datum dostopa ]