Ms 085_003

Evangelivm Dominice 2. Aduentus. Luc: 21. cap.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 003r shema: ff do: 003v : fol. 003r-003v
naslov lat. : Evangelivm Dominice 2. Aduentus. Luc: 21. cap.
incipit: Hteistimu Zhaſu: ie rekel Jeſus hsuoim Jogram: ſe bodo Veliki Zaihni sgodili na ſonzi luni inu ſuesdah
eksplicit: Nebeſsa nu ta ſembla bode preſhla: pac ta beſseda moÿa nebo preshla
opomba regesta : Evangelij na 2. adventno nedeljo; Lk 21,21-33.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_003. Evangelivm Dominice 2. Aduentus. Luc: 21. cap.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_003/VIEW/ [ datum dostopa ]