Ms 085_048

EVANGELIVM Dominicae 4. Post Resurectionem. Ioa͠n:Ioannis16. cap:


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 044r shema: ff do: 044v : fol. 044r-044v
naslov uredniški : EVANGELIVM Dominicae 4. Post Resurectionem. Ioa͠n:16. cap:
incipit: Hteistimu Zhasu: ie rekel Iesus hsuoim Jogram: iest pakh grem htemu kateri ÿe mene poslol, no nihzher meiuami mene neuprasha, kam tÿ gresh?
eksplicit: tÿsti bode mene zhastniga sturil; sakai od tiga moiga bo vsel inuuom osnanil.
opomba regesta : Evangelij na 4. nedeljo po vstajenju oz. na 4. velikonočno nedeljo; Jn 16,5-15.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_048. EVANGELIVM Dominicae 4. Post Resurectionem. Ioa͠n:Ioannis16. cap:. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_048/VIEW/ [ datum dostopa ]